Manja slova Veća slova RSSmr Aleksandar Andrija Pejović – ministar evropskih poslova


MEP


Ministar evropskih poslova

Glavni pregovarač 
za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji

Nacionalni koordinator 
za pretpristupne fondove podrške Evropske unije Crnoj Gori


Ministar Aleksandar Andrija Pejović je rođen 26. juna 1974. u Kotoru. Magistarske studije iz međunarodnih odnosa - evropskih i studija Jugoistočne Evrope završio je na Fakultetu državne uprave i političkih nauka na Nacionalnom univerzitetu Grčke u Atini. Osnovnu i srednju školu je završio u Herceg Novom, a fakultet engleskog jezika i književnosti u Novom Sadu. Trenutno je na doktorskim studijama iz prava Evropske unije na Pravnom fakultetu u Beogradu. 

Ministar Aleksandar Andrija Pejović obavlja i funkciju glavnog pregovarača za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji (od decembra 2011.), kao i nacionalnog koordinatora za pretpristupne fondove podrške Evropske unije Crnoj Gori.

Pored toga, A. A. Pejović je i predsjednik Komisije za međunarodne odnose, evropske i evroatlantske integracije Demokratske partije socijalista, kao i član Predsjedništva Evropske partije socijalista.

Prije nego što je izabran za ministra, obavljao je funkciju državnog sekretara za evropske integracije, od aprila 2012. do novembra 2016. Od marta 2010. do juna 2012. pokrivao je dužnost ambasadora – šefa Misije Crne Gore pri EU, kao i dužnost stalnog predstavnika – ambasadora Crne Gore pri Organizaciji za zabranu hemijskog oružja u Hagu u periodu od 2010. do 2014. Za vrijeme svog mandata u Briselu učestvovao je u svim najvažnijim dešavanjima vezanim za evropski put Crne Gore, od predaje odgovora na Upitnik EK, preko dodjeljivanja statusa kandidata do najnovije odluke o otpočinjanju pregovora. Sastavni dio njegovog posla se ogledao, kako u intenzivnoj komunikaciji i susretima s predstavnicima Evropske komisije, Evropskog parlamenta i Savjeta EU, tako i u saradnji s predstavništvima država članica, ali i zemalja regiona i ostalim pripadnicima diplomatskog kora u Briselu. 

Prije odlaska na dužnost ambasadora pri EU, bio je tri godine direktor Direkcije za Evropsku uniju u Ministarstvu inostranih poslova Crne Gore. Na tom mjestu se, takođe, intenzivno bavio saradnjom između Crne Gore i EU, posebno političkim odnosima i dijalogom s EU, ali i zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom Unije. U tom svojstvu je učestvovao u svim najvažnijim skupovima i susretima naših zvaničnika s evropskim. Takođe, bio je učesnik raznih radnih tijela Vlade Crne Gore u procesu evropske integracije i koordinirao rad na dijelu političkih kriterijuma i na poglavlju 31 – vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika EU.

U Ministarstvu inostranih poslova Crne Gore radi od 2000. Obavljao je dužnosti u više sektora Ministarstva – multilateralnom (UN i regionalna saradnja), bilateralnom (susjedne zemlje i Zapadna Evropa) i EU. Službovao je u Kancelariji za saradnju između Crne Gore i Slovenije u Ljubljani i u Ambasadi Srbije i Crne Gore u Skoplju gdje je bio i nacionalni predstavnik u Regionalnom centru za migracije, azil i izbjeglice. Radio je i kao nacionalni koordinator za predsjedništvo Crne Gore Jadransko-jonskom inicijativom, koordinator predsjedništva Regionalnom inicijativom za migracije, azil i izbjeglice i zamjenik nacionalnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima. Prije rada u Ministarstvu inostranih poslova Crne Gore, bio je profesor u gimnaziji u Herceg Novom tri i po godine.

Govori više jezika, među kojima se izdvajaju engleski, italijanski, francuski, slovenački i makedonski. U slobodno vrijeme se bavi pisanjem i vajarstvom. Uglavnom je objavljivao specijalističke radove iz međunarodnih odnosa i geopolitike, autor je jednog romana pod naslovom Amabor. Predavač je u okviru programa Uprave za kadrove Crne Gore. Član je Mense Crna Gora. Ministar Pejović je i počasni kapetan Bokeljske mornarice.