Manja slova Veća slova RSSMiodrag Radović

Sekretar 

Jelena Burzan

Generalna direktorica Direktorata za pristupanje EU

Dragana Marković

Generalna direktorica Direktorata za pravnu tekovinu EU

Ivana Glišević Đurović

Generalna direktorica Direktorata za evropske fondove

Zorka Kordić

Generalna direktorica Direktorata za koordinaciju, praćenje usklađenosti i praćenje sprovođenja strategija kojima se utvrđuju javne politike

Nada Vojvodić

Generalna direktorica Direktorata za informisanje i informatičku podršku