Manja slova Veća slova RSSMEP

Marina Vujačić

Državna sekretarka

MEP

Miodrag Radović

Sekretar 

MEP

Jelena Burzan

Generalna direktorica za pristupanje EU
MEP

Dragana Marković

Generalna direktorica za pravnu tekovinu EU

MEP Ivana Glišević Đurović

Generalna direktorica za evropske fondove

MEP

Zorka Kordić

Generalna direktorica za koordinaciju, praćenje usklađenosti i praćenje sprovođenja strategija kojima se utvrđuju javne politike

MEP

Nada Vojvodić

Generalna direktorica za informisanje i informatičku podršku

MEP

Milena Filipović

Šefica Kabineta

 MEP Nada Dubljević

Šefica Kancelarije za podršku glavnom pregovaraču