Manja slova Veća slova RSSMinistarstvo evropskih poslova
 
Organizacijsku strukturu Ministarstva evropskih poslova možete preuzeti ovdje.


Ministarstvo evropskih poslova – raspored zaposlenih i spremna rješenja – 5. IV 2017.

Direktorat/sektor

Direkcija/biro

Zvanje - ime i prezime

MINISTAR

1.          Aleksandar Andrija Pejović

DRŽAVNI SEKRETAR/KA

2.           

SEKRETAR

3.          Miodrag Radović

DIREKTORAT ZA PRISTUPANJE EU

 

4.          Generalna direktorica – Jelena Burzan

Direkcija za politička pitanja EU

5.          Načelnica – Violeta Berišaj

6.          Sam. savjetnik/ca I

7.          Sam. savjetnik/ca I

8.          Sam. savjetnik/ca II

9.          Viši savjetnik/ca III

Direkcija za ekonomska i finansijska pitanja i sektorske politike

10.      Načelnik/ca

11.      Šef odsjeka za infrastrukturne oblasti – Andrej Orlandić

12.      Sam. savjetnica II – Sanja Vujošević

13.      Sam. savjetnica III – Amina Bajrović Kuč

14.      Sam. savjetnica III – Ana Tmušić

15.      Šef odsjeka za ekonomske kriterijume – Mitar Đurović

16.      Sam. savjetnica II – Milena Biro Šćekić

17.      Sam. savjetnica II – Melita Rastoder Ljaić

18.      Sam. savjetnik III – Miloš Vujović

19.      Šef odsjeka za unutrašnje tržište – Miloš Radonjić

20.      Sam. savjetnik/ca I

21.      Sam. savjetnik II – Aleksandar Nikčević

22.      Sam. savjetnica II – Maja Bakrač

23.      Viši savjetnik/ca III

DIREKTORAT ZA PRAVNU TEKOVINU EU

 

24.      Generalni direktor/ica

Direkcija za usklađivanje propisa s pravnom tekovinom EU

25.      Načelnica – Nevenka Vulićević

26.      Šefica odsjeka politički sistem i društ. djelatnosti – Mira Radulović

27.      Sam. savjetnica I – Nina Lakić

28.      Sam. savjetnik/ca II

29.      Sam. savjetnik/ca III

30.      Šef odsjeka eko-fin. pitanja i sektorske politike – Luka Stanković

31.      Sam. savjetnica I – Marijana Dragićević

32.      Sam. savjetnik/ca II

33.      Viši savjetnik/ca III

Direkcija za pripremu crnogorske verzije pravne tekovine EU

34.      Načelnica – Olivera Jukić

35.      Šefica odsjeka za planiranje – Jelena Samardžić Kotri

36.      Sam. savjetnik/ca I

37.      Sam. savjetnica II – Ivana Čvorović

38.      Viši savjetnik/ca III

39.      Šefica odsjeka za stručnu redakturu - Jelena Radulović

40.      Sam. savjetnik/ca I

41.      Sam. savjetnik II – Luka Koprivica

42.      Sam. savjetnica III – Tatjana Tomić

DIREKTORAT ZA EVROPSKE FONDOVE

 

43.      Generalna direktorica – Ivana Glišević Đurović

Direkcija za horizontalna pitanja i strategije EU

44.      Načelnik/ca

45.      Sam. savjetnica I – Jasna Bulatović

46.      Sam. savjetnik/ca I

47.      Sam. savjetnik II – Srđan Ćetković

48.      Sam. savjetnica III – Ana Markuš

Direkcija za koordinaciju podrške EU

49.      Načelnica – Ivana Vujošević

50.      Šefica odsjeka za programiranje IPE – Milica Abramović

51.      Sam. savjetnik I – Bojan Vujović

52.      Sam. savjetnik/ca II

53.      Sam. savjetnik/ca II

54.      Sam. savjetnick/ca III

55.      Šefica odsjeka za nadgledanje IPE – Arta Ljuljanović

56.      Sam. savjetnik/ca I

57.      Sam. savjetnik/ca II

58.      Sam. savjetnik III – Bojan Tenjović

Direkcija za evropsku teritorijalnu saradnju

59.      Načelnik – Miodrag Račeta

60.      Šefica odsjeka za prog. s članicama EU – Ana Savjak

61.      Sam. savjetnik/ca I

62.      Sam. savjetnica II – Milena Iličković

63.      Sam. savjetnik/ca III

64.      Viši savjetnik/ca III

65.      Šefica odsjeka za prog. s nečlanicama – Irena Bošković

66.      Sam. savjetnik/ca I

67.      Sam. savjetnica II – Anita Beriša

68.      Sam. savjetnik/ca III

DIREKTORAT ZA KOORDINACIJU, PRAĆENJE USKLAĐENOSTI I PRAĆENJE SPROVOĐENJA STRATEGIJA KOJIMA SE UTVRĐUJU JAVNE POLITIKE

 

69.      Generalna direktorica – Zorka Kordić

Direkcija za praćenje usklađenosti strategija kojima se utvrđuju javne politike

70.      Načelnik – Marko Mrdak

71.      Sam. savjetnik/ca I

72.      Sam. savjetnik/ca II

73.      Sam. savjetnik/ca III

Direkcija za praćenje sprovođenja strategija kojima se utvrđuju javne politike

74.      Načelnica – Tamara Srzentić

75.      Sam. savjetnica II – Kristina Perazić

76.      Sam. savjetnik/ca II

77.      Sam. savjetnik/ca III

DIREKTORAT ZA INFORMISANJE I INFORMATIČKU PODRŠKU

 

78.      Generalna direktorica – Nada Vojvodić

Direkcija za odnose s javnostima

79.      Načelnik/ca

80.      Sam. savjetnik/ca I

81.      Sam. savjetnik/ca II

82.      Sam. savjetnica III – Anđela Šćepanović

Direkcija za upravljanje informatičkim sistemima

83.      Načelnik/ca

84.      Sam. savjetnik/ca I

85.      Sam. savjetnik/ca II

86.      Savjetnik I – Vladan Pejović

KABINET MINISTRA

87.      Šef/ica kabineta

88.      Sam.savjetnik/ca I

89.      Sam.savjetnik/ca II

90.      Sam. referentica – Eva Begović

91.      Viši namještenik/ca

SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE, LJUDSKE RESURSE I FINANSIJE

 

92.      Načelnik/ca

Biro za opšte poslove i ljudske resurse

93.      Šef/ica biroa

94.      Sam. savjetnik/ca I

95.      Sam. savjetnik/ca II – službenik za javne nabavke

96.      Savjetnica I – Danka Vukčević

97.      Sam. referentica – Maja Goranović

98.      Sam. referent/ica

99.      Sam. referent/ica

Biro za finansijske poslove i računovodstvo

100.   Šefica biroa – Sonja Jovanović

101.   Sam. savjetnik/ca II

102.   Sam. savjetnik/ca II

103.   Sam. referent/ica

KANCELARIJA ZA PODRŠKU GLAVNOM PREGOVARAČU

104.   Šef/ica kancelarije

105.   Sam. savjetnik/ca I

106.   Sam. savjetnik/ca II